Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

SATICI: ECE ŞENYILDIZ
(Bu sözleşmede ECCE olarak tanımlanacaktır.) 

ADRES: ECCE I Artisan Diamonds

Kemaneş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad.

Galataport İstanbul Paket Postanesi Rıhtımı PP112, 1.Kat

34425 Beyoğlu/İSTANBUL

TELEFON: 0535 246 22 22 
E-MAİL: [email protected] 
WEB ADRESİ: www. eccediamonds.com 

● TÜKETİCİ: .........................
(Bu sözleşmede Müşteri olarak tanımlanacaktır.) 

ADRES: ......................... 
TELEFON: ......................... 
FAKS: ......................... 
E-MAİL: ......................... 
WEB ADRESİ: ......................... 

Müşteri sözleşmenin konusu olan ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet - elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder. 
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının 
ECCE’ye ulaştırılmış olması ve bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ECCE ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından imzalanıp 
ECCE ‘ye ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

●SÖZLEŞMENİN KONUSU 
ECCE ile MÜŞTERİ arasında: ECCE’ye ait www.eccediamonds.com internet adresinden elektronik ortamda MÜŞTERİ ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan alışverişleri ve malın MÜŞTERİ’ye teslimi veya ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri, İş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

● SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET 
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, markası, modeli, rengi adedi, satış bedeli ve ödeme şekli www.
 eccediamonds.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada ve aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler .../.../... tarihine kadar geçerlidir.  

Mal / Ürün/Hizmet Türü: .........................  
Marka/Model/Renk: ......................... 
Adedi: ......................... 
Ödeme Şekli ve Planı: ......................... 
Tüm Vergiler Dahil Peşin Satış Fiyatı: .........................  
Peşinat Tutarı: ......................... 
Vadeye Göre Faiz İle Birlikte Ödenecek Toplam Satış Fiyatı: ......................... 
Faiz miktarı: .........................  
Faizin hesaplandığı yıllık oran: ......................... 
Kargo Ücreti: ......................... 
Teslimat Adresi: ......................... 
Teslim Edilecek Kişi: ......................... 
Fatura Adresi: ......................... 

● ÖDEME 
MÜŞTERİ; www.eccediamonds.com alan adlı internet sitesinden sipariş ettiği mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedellerini  
ECCE’nin TR 74 0006 2000 3460 0006 297712 iban numaralı hesabına havale, EFT ya da kredi kartı ile ödeyecektir. 

MÜŞTERİ, peşin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, MÜŞTERİ ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. MÜŞTERİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

Müşteri'nin banka havalesi veya EFT yoluyla ödeme yapmayı seçtiği siparişlerde 1 hafta içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda 
ECCE’nin siparişi iptal etme hakkı doğar. 

İşbu sözleşme her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdendir. Borcun ifa edileceği gün taraflarca tâyin edilmiş veya muhafaza edilen bir hakka istinaden iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tespit etmiş ise, işbu günün dolmasıyla Müşteri mütemerrit olacaktır. Müşterinin/borçlunun temerrüdü durumunda ise, 
ECCE’ye BK. Md. 106 ile tanınan seçimlik haklar sunlardır: Müşteri mütemerrit olduğu takdirde, ECCE borcun ifası için münasip bir mehil tayin edip mütemerrit MÜŞTERİ’ye bildirir ve bu mehil zarfında borç ifa edilmezse ECCE aşağıda belirtilen seçimlik haklarından birisini kullanılabilir. Şöyle ki; ECCE’ye aynen ifa ve buna ek olarak gecikme tazminatı ister ya da bundan vazgeçerek borcun yerine getirilmemesinden doğan zararını ister yahut sözleşmeyi derhal feshederek bundan doğan olumsuz zararını dava yoluyla isteyebilir. BK.nun 107. maddesinin 3.üncü bendine göre de sözleşmede edimin belirli bir vadede veya süre içinde ifası gerektiği öngörülmüş ise 106. maddede yazılı mehil tayinine gerek bulunmamaktadır.